Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг
19.12.2018
Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг

Община Никопол започва приемането и издаването на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите: скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР.
19.12.2018
На основание сключено Споразумение №КД -3-109/24.10.2018 г. между Община Никопол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър,  впредвид влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на територията на Община Никопол, считано от  02.01.2019 г. общината започва приемането и издаването на следните официални документи  и тяхното предоставяне на потребителите : скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР.   Приемането и издаването на документите се извършва в сградата на общинска администрация – Никопол, етаж 1 , в центъра за административни услуги и информация на гражданите  на гише – деловодство. Сроковете за извършване и заплащането на административните...

Приемен ден на мобилна група на ОДМВР - Плевен на 09.11.2018 г. от 10:30 ч.
07.11.2018
Ръководството на РУ-Никопол Ви уведомява, че на 09.11.2018 г. от 10:30 ч. в Общинска администрация - Никопол ще се извърши прием на граждани от мобилна група на ОДМВР - Плевен по въпроси, свързани с опазване на обществения ред, безопасността на движението и противодействие на престъпността.Писмо на ОД на МВР-Плевен - РУ-Никопол

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
15.10.2018
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" Заявление № ПВ1-00088/18.09.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка, десен приток на река Дунав с цел реконструкция на системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект - аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" в град Никопол ЕКАТТЕ 51723, общ.Никопол, област Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.пълен...

Безплатни консултации при кардиолог за хора с диагноза „сърдечна недостатъчност“
28.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ През м. октомври в Плевен ще се проведат безплатни консултации при кардиолог за хора с диагноза „сърдечна недостатъчност“, с влошени оплаквания от задух, умора, трудно изкачване на стълби, отоци по краката, чест прием в болница. Консултациите се провеждат от екипа на проф. д-р Снежана Тишева от Медицински университет – Плевен. Кампанията е с цел подобряване живота на хората със сърдечна недостатъчност и обучение на тях и техните близки. Записване на часове за участие в програмата: тел. 070010126 (на цена на градски разговор, според тарифния план за мобилни мрежи), всеки работен ден от 10 до 17 ч.