Данъци 2022 г.

Дата на публикуване: 26.01.2022 00:00

Местните данъци и такси за 2022г. в Община Никопол могат да  се заплащат вече на каса или по банков път, както и по пощата и Изипей.

Ако заплатите целият размер на задължението си за местни данъци и такси за 2022г. ще ползвате отстъпка от 5%.

Ставките за местни данъци и такси не са променени и са същите като през миналата година.

Данъчните съобщения ще бъдат готови и разпратени през месец февруари 2022г.

Напомняме, че сроковете за плащане на местни данъци и такси без да се начислява лихва за забавяне са:

  • До 30 юни – първа вноска за Данък недвижим имот и до 31 октомври – втора вноска
  • Такса за битови отпадъци може да платите на четири вноски: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември
  • Данък върху превозните средства – до 30 юни – първа вноска, до 31 октомври - втора вноска
Патентен данък – до 31 януари – първа вноска,  до 30 април – втора вноска, до 31 юли – трета вноска, до 31 октомври – четвърта вноска