Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Да се включим във възпоменателна церемония за Васил Левски на 19.02.2019
14.02.2019
ОБЩИНА НИКОПОЛ, “НЧ НАПРЕДЪК 1871”, СУ “ХРИСТО БОТЕВ” ви канят на 19.02.2019 г. от 1300 часа за участие във ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД 146 години от гибелта на ВАСИЛ ЛЕВСКИ пред БЮСТ-ПАМЕТНИКА НА АПОСТОЛА в град Никопол   “Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си.” В. Левски

Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг
19.12.2018
Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг

Община Никопол започва приемането и издаването на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите: скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР.
19.12.2018
На основание сключено Споразумение №КД -3-109/24.10.2018 г. между Община Никопол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър,  впредвид влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на територията на Община Никопол, считано от  02.01.2019 г. общината започва приемането и издаването на следните официални документи  и тяхното предоставяне на потребителите : скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР.   Приемането и издаването на документите се извършва в сградата на общинска администрация – Никопол, етаж 1 , в центъра за административни услуги и информация на гражданите  на гише – деловодство. Сроковете за извършване и заплащането на административните...

Приемен ден на мобилна група на ОДМВР - Плевен на 09.11.2018 г. от 10:30 ч.
07.11.2018
Ръководството на РУ-Никопол Ви уведомява, че на 09.11.2018 г. от 10:30 ч. в Общинска администрация - Никопол ще се извърши прием на граждани от мобилна група на ОДМВР - Плевен по въпроси, свързани с опазване на обществения ред, безопасността на движението и противодействие на престъпността.Писмо на ОД на МВР-Плевен - РУ-Никопол

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
15.10.2018
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" Заявление № ПВ1-00088/18.09.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка, десен приток на река Дунав с цел реконструкция на системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект - аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" в град Никопол ЕКАТТЕ 51723, общ.Никопол, област Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.пълен...