Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Име, Фамилия декларации
1. Асен Стоянов изтеглете от тук
2. Валентин Иванов изтеглете от тук
3. Валентин Костадинов изтеглете от тук
4. Дарин Кинов изтеглете от тук
5. Ивайла Драгова изтеглете от тук
6. Марин Цветанов изтеглете от тук
7. Момчил Маринов изтеглете от тук
8. Петър Иванов изтеглете от тук
9. Преспа Владимирова изтеглете от тук
10. Светослав Светославов изтеглете от тук
11. Таня Борисова изтеглете от тук