Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД НИКОПОЛ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО
13.07.2018

Финална пресконференция относно приключване изпълнението на проект №BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява полицията в град Никопол“
11.07.2018

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ”
18.06.2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.022: МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“ Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.022: МИГ Белене - Никопол „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене – Никопол“
18.06.2018

Ден на репродуктивното здраве 2018
06.06.2018

ПРАЗНИК НА РИБАТА В ГРАД НИКОПОЛ
31.05.2018