Образование
----------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по институции, компоненти на формулата и брой ученици, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност
"Неспециализирани училища без професионални гимназии"


Информация за разпределение на сдредствата по институции, компоненти на формулата и брой деца, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност "Детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Общообразователни училища"


Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Целодневни детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община Никопол за 2015 година

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол за 2015 година
-------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община НикополИнформация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол