Новини

141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД НИКОПОЛ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО
13.07.2018

Финална пресконференция относно приключване изпълнението на проект №BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява полицията в град Никопол“
11.07.2018

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ”
18.06.2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.022: МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“ Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.022: МИГ Белене - Никопол „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене – Никопол“
18.06.2018

Ден на репродуктивното здраве 2018
06.06.2018

ПРАЗНИК НА РИБАТА В ГРАД НИКОПОЛ
31.05.2018