Новини

Срока за ползване на 5% отстъпка при цялостно заплащане на Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства за 2020г. е удължен до 30.06.2020г.
30.03.2020
На основание параграф 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в ДВ бр.28 от 24.03.2020г. Ви уведомяваме, че срока за ползване на 5% отстъпка при цялостно заплащане на Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства за 2020г. е удължен до 30.06.2020г.    Срока за ползване на отстъпка за Такса за битови отпадъци не се удължава за Община Никопол и остава 30.04.2020г.

Заповед № 94 от 27.03.2020 г. на Кмета на Община Никопол
27.03.2020

Заповед № 93 от 27.03.2020 г. на Кмета на Община Никопол
27.03.2020

Във връзка с извъредното положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 год., Общинска администрация Никопол информира жителите на Община Никопол, че са направени следните промени в Общинската транспартна схема за обществен превоз на пътници
26.03.2020
Автобусна линия „Никопол – Плевен“ с час на тръгване в 16:30 часа от гр.Никопол и с час на тръгване в 19:00 часа от гр.Плевен за Никопол спира да се изпълвява. Автобусна линия „Никопол – София“ с час на тръгване в 06:00 часа от гр.Никопол и с час на тръгване в 15:00 часа от гр.София спира да се изпълнява. Автобусна линия „Плевен – Никопол“ с час на тръгване в 16:00 часа от гр.Плевен за гр.Никопол спира да се изпълнява. Автобусна линия „Никопол – Плевен“ с час на тръгване от в 10:30 часа от гр.Никопол и с час на тръгване от гр.Плевен спира да се...

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПОРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19, БЮРАТА ПО ТРУДА ЩЕ РАБОТЯТ НА ПЪРВА ЛИНИЯ, КАТО ОСВЕН СВОЯТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 24 МАРТ 2020 Г., СЛЕД ОБНАРОДВАНЕТО В ДВ НА ЗИПРПБ И ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ И ЗА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА НА НОИ, КАТО СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НИ ПО ЕЛ. ПЪТ И ЧРЕЗ ССЕВ. МОЛЯ ДА РАЗПОСТРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА СРЕД ОБЩНОСТТА, КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА В ОБЩИНА НИКОПОЛ И ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
25.03.2020
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ, КАСАЕЩИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА СПИРАТ ДА ТЕКАТ (ЧЛ. 3А, АЛ.1 Т.1 ОТ ЗМДВИП). ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  ПРИ БЕЗРАБОТИЦА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В БЮРОТО ПО ТРУДА И ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СРОК ДО 14 ДНИ СЛЕД ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО ПОДАДЕНИТЕ В ТОЗИ ПЕРИОД ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ СМЯТАТ ЗА ПОДАДЕНИ В СРОК (ЧЛ. 3А, АЛ.2 Т.1 ОТ ЗМДВИП), Т.Е. НЯМА ДА ТЪРПЯТ САНКЦИЯ ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ.   УВАЖАЕМИ...

ВАЖНО ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ДО ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
25.03.2020
От днес 25 март 2020 г. /сряда/,  влиза в сила новата декларация на МВР, която трябва да имат преминаващите през пропускателните пунктове на входовете и изходите на областните градове. Промяната е във връзка с трудовата дейност - като в новата декларация отпада заверката от работодател. Гражданите, които пътуват по работа, ще трябва да имат в себе си и служебна бележка, издадена от работодател или друг служебен документ. Хората, пътуващи по други неотложни причини, освен декларацията, ще трябва да предоставят на органите на реда и лични документи. Има още една новост - досега декларацията само се показваше на полицаите, но вече ще остава при...