Добре дошли


06.07.2021
Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи.        Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол”10/4 УЛВ е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът...

24.06.2021
На 29.06.2021 год. /вторник/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.           Подлежащите на третиране терени са в следните землища: с.Драгаш войвода –преминава...


21.06.2021
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОХОДИМО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНИ МЕРКИ. С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕТО ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО  СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖБИ И БАЗАРИ ЗА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

11.06.2021
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН КАНИ НА СРЕЩА/ОТКРИТА ПРИЕМНА НА 14 ЮНИ 2021Г. ОТ 11:00Ч. В ГРАДИНКАТА ЗАД СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ.Ще се представят акцентите от предстоящите за отваряне до края на 2021г. процедури от оперативните програмиПРОГРАМА