Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"