Избор на изпълнител за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територии на населените места на територията на община Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"