Доставка на обзавеждане и оборудване за домашен социален патронаж по проект „Подобряване условията за физическо и социално развитие на населението в община Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"