Съобщения

Дата на публикуване: 17.01.2022 08:59

Отчет за 2022 г.

дата на публикуване 22.11.2023г.
----------------------


Предоставени субсидии на превозвачите за 2022г.

дата на публикуване 17.11.2023г.
----------------------

Предоставени субсидии на превозвачите за 2021г.

----------------------

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

от  Общинска администрация – гр.Никопол

Уважаеми жители на Община Никопол,

Във връзка с прекратяване на договорните отношения между транспортна фирама „Дани 94 – Димитър Митев“ и Община Никопол за обществен превоз на пътници на територията на Община Никопол, Ви уведомяваме че считано от 01.04.2022 год. следните автобусни линии няма да бъдат изпълнявани:

 1. „Никопол – Дебово – Плевен“ с час на тръгване от гр. Никопол - 07:00 часа;
 2. „Плевен – Дебово – Никопол“ с час на тръгване от гр. Плевен - 09:00 часа;
 3. „Никопол – Дебово – Плевен“ с час на тръгване от гр. Никопол - 14:00 часа;
 4. „Плевен – Дебово – Никопол“ с час на тръгване от гр. Плевен - 16:00 часа;
 5. „Никопол – Драгаш войвода“ с час на тръгване от гр. Никопол – 12:30 часа;
 6. „Драгаш войвода – Никопол“ с час на тръгване от гр. Драгаш войвода – 12:50 часа;


----------------------

Общинска администрация Никопол информира жителите, които ползват услугите на обществения превоз на пътници  с автобусния транспорт, че за срок от 17.01.2021 год. до 23.01.2021 год. няма да се изпълнят следните линии от общинската и областната транспортна схема:

 1. „Въбел – Никопол“ с час на тръгване от 06:10 часа
 2. „Никопол-Въбел“ с час на тръгване от 18:10 часа
 3. „Никопол-Любеново-Плевен“ с час на тръгване от 06:40 часа
 4. „Плевен-Любеново-Никопол“ с час на тръгване от 11:30 часа
 5. „Никопол-Любеново-Плевен“ с час на тръгване от 13:10 часа
 6. „Плевен-Любеново-Никопол“ с час на тръгване от 15:10 часа
 7. „Драгаш войвода-Никопол“ с час на тръгване от 06:30 часа
 8. „Никопол-Драгаш войвода“ с час на тръгване от 17:00 часа
 9. „Никопол-Дебово-Плевен“ с час на тръгване от 07:30 часа
 10. „Плевен-Дебово-Никопол“ с час на тръгване от 12:30 часа
 11. „Въбел – Никопол“ с час на тръгване от 06:10 часа
 12. „Никопол-Дебово-Плевен“ с час на тръгване от 16:30 часа
 13. „Плевен-Дебово-Никопол“ с час на тръгване от 19:00 часа
 14. „Никопол-Въбел“ с час на тръгване от 18:10 часа

 

 

При последващи промени в изпълнението/неизпълнението на горепосочените линии ще Ви информираме допълнително.