РСУО ЛЕВСКИ/НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 02.10.2016 22:57

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол

Адрес на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Левски /Никопол/ – с. Санадиново, община Никопол

Оператор ДЗЗД „Екосорт Никопол“ гр. София, ул. „Банско шосе“ №13, тел. 02/4341710 и 02/4341713

Заповед № 1/08.01.2018 г. на Кмета на Община Никопол относно местата за поставяне и броя на кафявите контейнери за събиране на "зелени" отпадъци на територията на гр.Никопол и кметствата в Община Никопол и График и честотата на извършване на дейностите по управление на "зелените" отпадъци в района на Община Никопол

 

Компостиране в домашни условия - Информационна кампания с цел намаляване на биоразградимите отпадъци за депониране

 

Кампания на Община Никопол "Да почистим разделно"


Договор за депониране на отпадъци

Заявление за депониране на отпадъци

Правила за приемане и депониране на отпадъци

Протокол  №9 от 01.07.2016 г. от общо събрание

Протокол № 10 от 10.08.2016г. от общо събрание

Протокол № 11 от 04.11.2016 г. от общо събрание

Протокол № 12 от 28.03.2017 г. от общо събрание

Протокол № 13 от 23.10.2017 г. от общо събрание

Протокол № 15 от 15.11.2018 г. от общо събрание

Протокол № 16 от 17.09.2019 г. от общо събрание

Протокол № 17 от 20.11.2019г. от общо събрание

Протокол № 18 от 03.02.2020 г.от общо събрание

Протокол № 19 от 08.06.2020 г. от общо събрание

Протокол № 20 от 18.08.2020 г. от общо събрание

Протокол № 21 от 17.11.2020 г. от общо събрание

Протокол № 23 от 23.11.2021 г. от общо събрание

Протокол № 25 от 21.09.2022 г. от общо събрание

Протокол № 26 от 18.11.2022 г. от общо събрание

Протокол № 27 от 06.03.2023 г. от общо събрание

Протокол № 28 от 10.07.2023 г. от общо събрание