СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Проектно предложение по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ


МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ


Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“


ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане, Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“

„Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги