Проекти на наредби

Проект на Наредба № 1 - предложения за допълнение и изменение по настоящата наредба могат да се направят в срок до 10.02.2013 г. в Общински съвет - Никопол.