ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2014 ГОДИНА
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"