Проект № BG16RFOP001-2.003-023 ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол"

Дата на публикуване: 11.09.2020 23:15


Прессъобщение

дата на публикуване: 06.10.2020г.
-------------------
Покана за участие в пресконференция

дата на публикуване: 23.09.2020г.
-------------------
Информация

дата на публикуване: 11.09.2020г.

Наименование Брой тегления
Прессъобщение.pdf 120 Изтегли документ с име "Прессъобщение.pdf"
Покана за участие в пресконференция.pdf 105 Изтегли документ с име "Покана за участие в пресконференция.pdf"
Информация.pdf 100 Изтегли документ с име "Информация.pdf"