Кмет на общината

Дата на публикуване: 19.09.2012 08:24

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

Име, презиме, фамилия: ЕМИЛ АСЕНОВ ЦЕКОВ

 


Служебен адрес: 5940  гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски „№5

Служебен телефон: 06541/2190  Факс: 06541/2764

e-mail: obshtina@nikopol-bg.com


Декларация по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приемен ден:

Понеделник
от 14:00 ч. до 16:00 ч.