Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"