КОНТАКТИ

гр. Никопол, п.к. 5940, ул. "Александър Стамболийски" № 5
телефон: 06541/2190, факс: 06541/2764
e-mail: obshtina@nikopol.egov.bg
Булстат: 000413885
Ако искате да ни изпратите запитване може да изпозвате формата:
Полетата обозначение със * са задължителни и трябва да бъдат попълнени