ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Разрешения за строеж за 2021 г..doc 14 Изтегли
_Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2015-2021г..xls 15 Изтегли
Технически паспорти 2017-2020.xls 111 Изтегли
Разрешения за строеж 2015-2020 г..doc 142 Изтегли
СПИСЪК ПУП-ПРЗ 2.doc 150 Изтегли