Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 г. - 2015 г.


Програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Никопол за периода 2016 г. - 2018 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012 г. - 2022 г.

ПРОГРМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИО ГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2019-2021Г.

ОТЧЕТ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Никопол 2019 г.

ОТЧЕТ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Никопол 2020 г.

Наименование Брой тегления
Форма ЗЕВИ Община Никопол 2020.xls 22 Изтегли