Конкурси

Дата на публикуване: 04.04.2013 10:28

 

О  Б  Я  В  А   ЗА    К  О  Н  К  У  Р  С И

Изминаха години от трагичните събития довели до отнемането на живота на нашата съгражданка, Вероника Трайчева Здравкова /1991-2015/ и смъртта на Олару Роберт Стефан /1989-2013/от град Миовене - Р Румъния.

Те двамата запечатваха красивите моменти от живота – Вероника, чрез своите стихове, а Олару Роберт Стефан, чрез обектива на своя  фотоапарат. Със свое Решение, Общински съвет Никопол дава съгласие за обявяването на ежегоден конкурс за поезия и фотоконкурс в памет на  Вероника Здравкова и Олару Роберт Стефан.

ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ  „Тази приказка – Живот“ и ФОТОКОНКУРС „ ТАЗИ ПРИКАЗКА  - ЖИВОТ“ С  ТЕМА  „ЗАПЕЧАТАНИ МОМЕНТИ ОТ МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО - 2021„дата на публикуване 24.08.2021 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I -  НИКОПОЛ" ЕООД
Заповед

Образци на документи

дата на публикуване 16.03.2021 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Социален работник в Център за обществена подкрепа гр. Никопол

дата на публикуване 20.10.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС НА 03.07.2020 Г. ОТ 10:00 Ч.

дата на публикуване 25.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

Приложение № 1

Приложение № 3

дата на публикуване 23.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс


Приложение № 1

дата на публикуване 23.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Съобщение за допускане до интервю на кандидатите за длъжността Директор на Дирекция "АОПД"

дата на публикуване 22.06.2020 г.

-----------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

дата на публикуване 19.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС НА 16.06.2020 Г. ОТ 10:00 Ч.


дата на публикуване 10.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на Дирекция "Административно обслужване и правни дейности“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител


дата на публикуване 05.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


дата на публикуване 05.06.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Младши експерт-данъчен инспектор“ в дирекция  „Финансово-счетоводни дейности“, сектор „Приходи“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Старши експерт-данъчен инспектор“ в дирекция  „Финансово-счетоводни дейности“, сектор „Приходи“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Старши експерт-финансово-счетоводни дейности“ в дирекция  „Финансово-счетоводни дейности“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция  „Устройство на територията“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Старши експерт – Икономически дейности“ в дирекция  „Икономически дейности“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Младши експерт – Социални дейности, здравеопазване и трудова заетост“ (СДЗТЗ) в дирекция  „Икономически дейности“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Младши експерт – Образование и култура“ в дирекция  „Икономически дейности“ в общинска администрация – Никопол

Приложения:

1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)


2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3. Информация за Пречките за назначаване на държавен служител

дата на публикуване 19.05.2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.03.2020 г. до 27.03.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон /ЦАТИП/ - приложение № 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон /ЦАТИП/ - приложение № 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

-----------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 126/07.06.2019 г. на Кмета на Община Никопол обявява конкурс за заемане на 1 (една) работна позиция -  длъжност „Управител на Център за обществена подкрепа гр. Никопол”, гр. Никопол, ул. „Христо Ботев” № 2

Приложение № 1
Приложение № 2


-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на  25.07.2019 г. и на 26.07.2019 г. в 68 бригада "Специални сили" в гарнизон Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Национална гвардейска част - София
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за свободно работно място за длъжността "Главен експерт "Образование и култура"" към Общинска администрация - Никопол срок до 15.04.2019 г.

-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за свободно работно място за длъжността "Главен експерт "Образование и култура"" към Общинска администрация - Никопол

-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в  чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.  във военни формирования на Сухопътните войски

-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страна и чужбина
-----------------------------------------------------------------------------------
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина в Централния артилерийски технически изпитателен полигон /ЦАТИП/
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина във военни формирования Сухопътните войски дислоцирани в гарнизоните в София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
-----------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната

и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЯ
-----------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завърш или граждански средни или висши училищ а в страната
и в чуж бина за времето от 01Л0.2018г. до 12.10.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен,
Асеновград, М усачево и Смолян

-----------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от
Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

-----------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 – София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 12.09.2017 г. и 13.09.2017 г. в Националната гвардейска част - гр. София

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина

Приложение № 1      Приложение № 2         Приложение № 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол - повече информация

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 10.07.2017 г. до 11.07.2017 г. в Централно военно окръжие

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина

-----------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017г. до 19.09.2017 г.

-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен
Приложение № 1
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Приложение № 1
Приложение № 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната Гвардейска част - гр. София
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за матроски/войнишки/ длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина  - пълен текст на обявата, Приложение № 1 и Приложение № 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свободни работни места в СУ "Христо Ботев" гр. Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобони работни места в СУ "Христо Ботев" гр. Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс  за заемане на длъжността „Директор” на  Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево, общ.Никопол - повече информация
23.06.2016 г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за длъжностите: старши експерт "Инвестиции и проекти" и старши експерт "Икономически дейности" при Дирекция "Икономически дейности"    -  повече информация


  1. Конкурси - Текуща страница