Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"