Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"