Отчет за работата на администрацията през втората година на мандат 2011 - 2015 г.