Предоставяне на физическа охрана включваща: опазване от унищожаване, разпиляване, повреда, кражби и присвояване на имоти собственост на общината и физическите лица
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"