Отчети

Изтича последната година от мандат 2011- 2015 година. Година през която продължихме да следваме принципите, заложени в програмата за управление, свързани с постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, възможности за развитието на туризъм  и не на последно място – на висока социална чувствителност.

Водеща посока в ежедневната ни работа бе модерната европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.