Услуги

Дата на публикуване: 09.08.2012 10:26
1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ,ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

3. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПОУСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

4. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

5. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

6. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

7. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

8. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ


9. ПУБЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

10. КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
     - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

http://eimoti.egov.bg

http://eopleven.egov.bg 

http://eodobrich.egov.bg 

http://eogabrovo.egov.bg 

http://eovidin.egov.bg 

http://eolovech.egov.bg 

http://eoruse.egov.bg


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Общо заявление

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Заявления ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Заявления СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Заявления ТЪРГОВИЯ ТУРИЗЪМ ТРАНСПОРТ

Заявления УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА