BG05M9OP001-2.002-0151 „Можем да дадем повече”
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"