“МОСТОВЕ НА ВРЕМЕТО: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В НИКОПОЛ И ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ”

 


  1. Основна рубрика: Програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG VA Румъния – България 2014-2020
  2. “Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол”
  3. “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”
  4. “МОСТОВЕ НА ВРЕМЕТО: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В НИКОПОЛ И ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ” - Текуща страница