Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯНеобходими документи:

1 . Заявление –образец може да изтеглите  ТУК

 

 

Срок:                                            Такса:
14 дни                                                     

 

 

                                                    във връзка
                                                    с чл.20 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472
                                                    на МФ от 29.11.2011 г.


       
 
Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.

 1. Основна рубрика: Достъп до обществена информация
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 9. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
 10. Право на достъп до обществена информация
 11. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация - Текуща страница
 12. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
 13. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.