Добре дошли

07.11.2023
Уважаеми дами и господа,   На 09.11.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала в Общинска администрация Никопол се свиква първото заседание на членовете на новоизбрания Общински съвет – Никопол. На заседанието ще се извършат действията посочени в чл. 23, ал. 2 и ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, а именно: Полагане на клетва и подписване...

02.11.2023
ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНФЛУЕНЦА ПРИ ПТИЦИТЕ Във връзка с Заповед № РД11-2349/13.10.2023г. на Изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните за привеждане в състояние на повишено епизоотична готовност на всички области в Република България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците, всички стопани на домашни птици в населените места, които отглеждат птици в личния двор,...

01.09.2023
ВАЖНО! ЗАПОЧВА КОНКУРСЪТ “Кмет на годината” за МАНДАТ 2019-2023 В наградите на Kmeta.bg може да се гласува от 1 до 14 септември само от България. В конкурса участват всички кметове от страната в няколко категории. Категориите в конкурса “Кмет на годината” за мандат 2019-2023 са: – Кмет на годината ; – Кмет на гражданите; – Смарт сити; – Зелена община; – Градска среда; – Туризъм...

03.08.2023
На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с...

16.07.2023
Във връзка с изпълнение на Договор №84/12.07.2023г., сключен между Българска агенция по безопасност на храните и ДДД-1 ООД, с предмет:“Организиране и прилагане на спешни дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации на териториите, разположени по поречието на река Дунав“. На  17.07.2023 година  от  21:00 часа ще се извърши  наземно третиране  срещу  имаго на комари /активни възрастни...

30.06.2023
От 03.07.2023 год.  до  07.07.2023 год.  от 7:30 до 10:00 часа в зависимост от  метеорологични условия ще се проведе  авиохимическо третиране на биотопи /заблатени места, стари корита и разливи/ по поречието на р.Дунав и р.Осъм на територията на община Никопол, разположени извън населените места с препарат „ВектоБак“ 12АС. Третирането се извършва срещу вредител: Ларви на...