Добре дошли

11.06.2021
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН КАНИ НА СРЕЩА/ОТКРИТА ПРИЕМНА НА 14 ЮНИ 2021Г. ОТ 11:00Ч. В ГРАДИНКАТА ЗАД СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ.Ще се представят акцентите от предстоящите за отваряне до края на 2021г. процедури от оперативните програмиПРОГРАМА

11.06.2021
Община Никопол обявява за обществено обсъждане  Проект на Концепция за опазване, проучване консервация и социализация на археологическата и историческа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, ПИ 51723.136.1, в м. „ Баладжа „,гр. Никопол, общ. Никопол , обл. Плевен.      Представянето на Концепцията ще се състои на 21 юни 2021 год. / понеделник / от 11.00 часа...

02.06.2021
         ОБЩИНА НИКОПОЛ уведомява гражданите на Община Никопол, че за подобряването на услугата по извозване на отпадъците до Регионално депо е необходимо:- Да се преустанови изхвърлянето на зелени отпадъци - трева, градински отпадъци, клони, изрязани храсти и други в контейнерите за събиране на отпадъци от домакинствата.- Зелените отпадъци да се оставят непосредствено до контейнерите, а...

01.06.2021
За избирателите във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021г.Приложение № 8Приложение № 12Приложение № 14Приложение № 18

17.05.2021
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.05.2021г. ОТ 6:00 ДО 10:00 ЧАСА СУТРИНТА ОТ ПЛОЩАДКА ГР.БЕЛЕНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВЪЗДУШНА ЛАРВИЦИДНА ОБРАБОТКА НА БИОТОПИ С ПОВИШЕНИ КОМАРНИ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ /ПО ПОРЕЧИЯТА НА РЕКА ДУНАВ И РЕКА ОСЪМ/. ОБРАБОТКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЕЛЕКТИВЕН БИОЛОГИЧЕН ЛАРВИЦИД  ВЕКТОБАК 12 АС.

01.05.2021
Община Никопол е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проекта е да се осигури продължаване подкрепата чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и...