Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол и организациите на общинска бюджетна издръжка при заявени количества

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"