Новини
Срещи с мобилен екип на ОД на МВР -Плевен
02.08.2019
Уведомява ме Ви, че с цел подобряване на дейността по опазване на обществения ред в населените места и противодействие на конвенционалната престъпност, на територията на област Плевен е изготвен график за организиране и осъществяване на прием на граждани за срещи с мобилен екип в населените места в кметствата, като за гр.Никопол, съгласно графика е предвидена среща за посещение на служители от ОД на МВР - Плевен в общинската администрация на 09.08.2019 г./петък/ от 11:00 часа.