БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Дата на публикуване: 21.06.2021 00:00

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОХОДИМО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНИ МЕРКИ. С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕТО ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО  СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖБИ И БАЗАРИ ЗА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.