Авиохимическо и наземно третиране срещу комари

Дата на публикуване: 24.06.2021 00:00

На 29.06.2021 год. /вторник/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.

          Подлежащите на третиране терени са в следните землища:

  • с.Драгаш войвода –преминава през всички острови на землището, по дига Дунав и остров Средняк
  • гр.Никопол – преминава в него по р.Дунав, по остров Средняк, имоти около помпената станция, м.“Чарталия“, м.“Тусака“, стадиона
  • с.Черковица – по поречието на р.Дунав, скалата „Баладжа“, по поречието на р.Осъм
  • по посока на р.Осъм от двете страни по пътя за гр.Плевен – в землищата на с.Муселиево, с.Жернов, с.Дебово, с.Новачене и с.Бацова махала

          Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

          ЗАБЕЛЕЖКА: При неподходящо време, авиохимическо третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия до 01 юли 2021 година включително.

 

          От 01.07.2021 до 02.07.2021 година /четвъртък и петък/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари във всички населени места от община Никопол.

          Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи.

          Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол”10/4 УЛВ е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.Необходимо е да се вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени.

          Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

          Третирането ще започне от 19.00 часа и ще се извърши само при благоприятни метеорологични  условия за извършване на дезинсекционни обработки.

          Графикът за провеждане на наземното третиране в Община Никопол ще бъдат предоставен допълнително на кметовете на всички населени места за уведомяване на всички жители и пчелари намиращи се на територията на тяхното кметство. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При неподходящо време, наземното третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия до 04.07.2021 година включително.