От 06.07.2021 година до 07.07.2021 година /вторник и сряда/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари във всички населени места от община Никопол.

Дата на публикуване: 06.07.2021 00:00

Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи.

       Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол”10/4 УЛВ е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.Необходимо е да се вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени.

       Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

       Третирането ще започне от 19.00 часа и ще се извърши само при благоприятни метеорологични  условия за извършване на дезинсекционни обработки.

       Графикът за провеждане на наземното третиране в Община Никопол ще бъдат предоставен допълнително на кметовете на всички населени места за уведомяване на всички жители и пчелари намиращи се на територията на тяхното кметство. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При неподходящо време, наземното третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия до 11.07.2021 година включително.