На 05.08.2021година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в гр.Никопол

Дата на публикуване: 01.08.2021 00:00

На 05.08.2021година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в гр.Никопол.

       Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населеното място на всички установени и нововъзникнали биотопи.

       Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол”10/4 УЛВ е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.Необходимо е да се вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени.

       Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

       Третирането ще започне от 20:00 часа и ще се извърши само при благоприятни метеорологични  условия за извършване на дезинсекционни обработки.

 

       ЗАБЕЛЕЖКА: При неподходящо време, наземното третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия до 11.08.2021 година включително.