Една идея обедини пет общини –„ Да съхраним природата за идните поколения „

Дата на публикуване: 27.11.2013 16:39

„Да съхраним природата за идните поколения„ бе идеята, събрала ръководителите на пет общини от две области в региона, за да станат партньори в най-мащабния на територията  проект - „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски( Никопол)”.

На 25.11.2013 г. с официална церемония  на площадката в с. Санадиново, общ. Никопол и пресконференция бе дадено началото на строителните дейности за бъдещото съоръжение. На събитието присъстваха Васил Антонов, Петър Дулев, Димитър Кочков и Милка Христова  – народни  представители в 42 Народно събрание , областният управител на област Плевен, Илиян Йончев  и зам. - обласния  управител на област Велико Търново – Андрей Илиев, г-н Спиридон Александров – представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда „ в МОСВ, председатели на Общински съвети,  представители на фирмата строител и различни регионални  институции, кметове на населени места и граждани. Обектът  ще бъде изграден  до края на 2014 година върху площ от 173,981 дка в с. Санадиново и площадка с площ от 10,328 дка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния в землището на гр. Павликени. Общата стойност на проекта възлиза на 43 170 924,24 лв.

Символичната  „Първа копка „  направиха:  Емил Бебенов,кмет на Община Никопол – бенефициент по проекта, кметовете на общините патньори : Свищов,Павликени, Левски и Белене – Станислав Благов, Емануил  Манолов, Любка Александрова и Момчил Спасов, Спиридон Александров – представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда „  в Министерство на околната среда и водите  и Стефан Даскалов, представител на фирма „КАЛИПСО”ДЗЗД -  изпълнител на обекта, която  има повече от 20 години опит в сферата на ремонта и строителството. Във встъпителното си слово на организираната по повода пресконференция, кметът на Община Никопол, представителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда „ в МОСВ и кметовете на общини – партньори по проекта, подчертаха ползите от крупната инвестиция за хората и региона.

С целите и основните дейности по проекта присъстващите бяха запознати от презентацията на инж. Магдалена Русалинова – ръководител на Екипа за изпълнение и управление на проекта.

Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците доказва на практика, че когато работят заедно, в интерес на своите граждани - общините работят добре. Проектът ще реши някои много важни за региона проблема, а именно: ще се подобри качеството на обществените услуги и опазването на околната среда ; ще бъдат разкрити нови работни места; ще бъде изградена нова и модерна инфраструктура; ще съдейства за устойчивото развитие на региона и по-доброто партньорство между местните власти и управляващия орган. Изпълнението на проекта следва за завърши през август 2015 г. и като цяло ще подпомогне общините от Регион Левски / Никопол/ за създаване на Регионална система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразно управление на отпадъците, ще окаже положително въздействие върху околната среда и опазването на общественото здраве.

 

Анелия Димитрова – директор на дирекция „АОПД”  и служител публичност и нередности в екипа на проекта