Новини


24.06.2021
На 29.06.2021 год. /вторник/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.           Подлежащите на третиране терени са в следните землища: с.Драгаш войвода –преминава през всички острови на землището, по дига Дунав и остров...


21.06.2021
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОХОДИМО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНИ МЕРКИ. С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕТО ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО  СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖБИ И БАЗАРИ ЗА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

11.06.2021
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН КАНИ НА СРЕЩА/ОТКРИТА ПРИЕМНА НА 14 ЮНИ 2021Г. ОТ 11:00Ч. В ГРАДИНКАТА ЗАД СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ.Ще се представят акцентите от предстоящите за отваряне до края на 2021г. процедури от оперативните програмиПРОГРАМА

11.06.2021
Община Никопол обявява за обществено обсъждане  Проект на Концепция за опазване, проучване консервация и социализация на археологическата и историческа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, ПИ 51723.136.1, в м. „ Баладжа „,гр. Никопол, общ. Никопол , обл. Плевен.      Представянето на Концепцията ще се състои на 21 юни 2021 год. / понеделник / от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Никопол- ет.3., след което в...

02.06.2021
         ОБЩИНА НИКОПОЛ уведомява гражданите на Община Никопол, че за подобряването на услугата по извозване на отпадъците до Регионално депо е необходимо:- Да се преустанови изхвърлянето на зелени отпадъци - трева, градински отпадъци, клони, изрязани храсти и други в контейнерите за събиране на отпадъци от домакинствата.- Зелените отпадъци да се оставят непосредствено до контейнерите, а не вътре в тях.- Зелените отпадъци ще бъдат събирани и...