Новини

На 12 август 2020 година /сряда/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в гр.Никопол.
11.08.2020
Третирането  ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населеното място на всички установени и нововъзникнали биотопи.        Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.            ...

Традиционен турнир по плажен волейбол
03.08.2020

Традиционно почистване на плажната ивица и крайбрежната алея на град Никопол
03.08.2020

Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол
30.07.2020
  П О К А Н А   Уважаеми земеделски производители Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ   на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа  в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол   На срещата ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие“гр.Плевен, Общинска служба „Земеделие „гр.Никопол и Бисер Балчев.    

На 31.07.2020 год. /петък/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари
28.07.2020
На 31.07.2020 год. /петък/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.        Подлежащите на третиране терени са в следните землища: с.Драгаш войвода – 5000 дка, преминава през всички острови на землището, по дига Дунав и остров Средняк гр.Никопол – 2000 дка, преминава в него по р.Дунав, по остров Средняк, имоти около помпената станция, м.“Чарталия“, м.“Тусака“, стадиона с.Черковица – 1000 дка, по поречието на р.Дунав, скалата „Баладжа“, по поречието на р.Осъм...

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“
27.07.2020
В условията на обявената извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 84 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170. Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което...