Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.


 1. опол.... - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 4. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 7. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 8. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 9. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 10. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 11. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево