Състав

Дата на публикуване: 09.08.2012 00:00

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ

МАНДАТ -  2023/2027 г.

 

Председател на Общински съвет - Никопол

 ИВЕЛИН МАРИНОВ САВОВ

Заместник председатели на Общински съвет - Никопол

МАЙДЪН АХМЕДОВ САКАДЖИЕВ
МОНИКА БРАНИМИРОВА ГЕОРГИЕВА


Съветници
АЙЛЯН ГЮНАЙДЪНОВ ПАШАЛА
ДЕТЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ БЪРЗЕВ
ЕРЕН АЛИЕВ ЕКРЕМОВ
ИЛИЯНА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МАЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
САЛИ ИБРАМОВ БИНБАШИЕВ
Ц
ВЕТАН ПАСКАЛЕВ АНДРЕЕВ