Съобщения

Дата на публикуване: 22.11.2012 00:00

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК


До
Длъжник: „ ФЕС ХАУЗ“ ООД, представлявано от ВАЗГЕН ПАРСАДАНЯН И АРАМ ЛЕВОНОВИЧ КАЗАРЯН
ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 131538228,
адрес за кореспонденция; гр. София, р-н. „Сердика“, бул. „Сердика“ № 15

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:
1.    Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6921-1 от 12.04.2023 г.


Дата: 12.05.2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ФЕРДИНАНД МОЗЕС 1821“ ООД, представлявано от ЙОРДАН АТАНАСОВ МОЛЛОВ

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 175307060,

адрес за кореспонденция; ГР. СОФИЯ,  РАЙОН ТРИАДИЦА, ЖК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 53 Б, ЕТ. 7

 Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 2670-1/17.03.2022г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.Дата: 10.05.2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ МАМ ЕНТЪРПРАЙСИС“ ООД, представлявано от ДЖАСУОНТ СИНГ МАМ 

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 148066616,

адрес за кореспонденция; С. СЛАВЕЙКОВО 

 Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6300-1/03.12.2020г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.


Дата: 27.01.2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ЕМ ЕНД ХОЛДИНГС“ ООД, представлявано от МАНЪС МАК ДОНА

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 124699905,

адрес за кореспонденция; ГР. ДОБРИЧ, БУЛ. 25- ТИ СЕПТЕМВРИ №: 56, ВХ. Б, АП. 2

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ №1123-1/10.07.2018г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6312-1/03.12.2020г.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Дата: 07.01.2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ БЛАЙНДАЙ“ ЕООД, представлявано от ГЛЕН НАТ КРИСТИАНСЕН

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 200357901,

адрес за кореспонденция; С. ДРАГАШ ВОЙВОДА, УЛ. „ ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ“ №: 113

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 706-1/08.11.2017г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6299-1/03.12.2020г.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Дата: 07.01.2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ЕМДИ 1 ПРОПЪРТИС“ ООД, представлявано от МАРК АЛЕКСАНДЪР РИЙВ

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 200373503,

адрес за кореспонденция; ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „ХРИСТО КАРАМИНКОВ“ №: 28

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 1142-1/10.07.2018г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6311-1/03.12.2020г.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Дата: 07.01.2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ КАЛИНСТА ПРОПЪРТИЗ КАМПАНИ“ ЕООД, представлявано от ГРЕЪМ КИЙТ ШОУ 

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 117664081,

адрес за кореспонденция; ГР. РУСЕ, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК №:23А 

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 1124-1/10.07.2018г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6308-1/03.12.2020г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.


Дата: 07.01.2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „  АПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от ЙОНУЦ-АДРИАН СТАН БЪЦА

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 201376300,

адрес за кореспонденция; ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.4

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 Акт за установяване на задължения за Данък върху превозните средства № 2364-1 от 19.11.2020 г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.


Дата: 05.01.2021 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ГАБИ КОМПАНИ“ ЕООД, представлявано от ГАБРИЕЛ-ЙОН МАРИН МЪЙКАН

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 201452327,

адрес за кореспонденция; ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 2

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

Акт за установяване на задължения за Данък върху превозните средства № 2374-1 от 01.12.2020 г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.


Дата: 05.01.2021 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

 

До

Длъжник: „ РИККЪРД“ ЕООД, представлявано от РИЧАРД АЛАН КУК

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 201148228,

адрес за кореспонденция; ГР. СОФИЯ Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ“, УЛ. „ЯКУБИЦА“ № 19, ЕТ. 5

 

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 1323-1/09.03.2020г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6309-1/03.12.2020г.

 

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Дата: 21.12.2020 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ФЕС ХАУЗ“ ООД, представлявано от ВАЗГЕН ПАРСАДАНЯН И АРАМ КАЗЯСАН

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 131538724,

адрес за кореспонденция; ГР. СОФИЯ Р-Н „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „СЕРДИКА“ № 15

 

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 1324-1 от 09.03.2020г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 6310-1 от 03.12.2020г.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Дата: 21.12.2020 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК

До

Длъжник: „ ФОВЕ“ ООД, представлявано от АНДРЮ ДЖЕЙМС ЛАНГЛИ ФОРД

ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТП: 200331479,

адрес за кореспонденция; ГР. РУСЕ, БУЛ. „ ФЕРДИНАНД“ ( А. ХАДЖИПЕТРОВ) № 3

 

Уведомяваме Ви, че в 14- дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, за връчване на следния документ:

 1. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци АУЗ № 1127-1 от 10.07.2018г.
 2. Акт за установяване на задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци № 6313-1 от 03.12.2020 г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.


Дата: 21.12.2020 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

До Нермин Хюсеинова Асанова за АУЗ № 83-1/17.10.2014 г.
До Нермин Хюсеинова Асанова за Покана № 94-2420/17.10.2014 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в сектор "Приходи" при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет. 1 за връчване на Акт за установяване на публични вземания и Покана за доброволно изпълнение с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата: 06.02.2015 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

До Анета Димитрова Русанова за АУЗ № 60-1/29.09.2014 г.
До Анета Димитрова Русанова за Покана № 94-2282/29.09.2014 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в сектор "Приходи" при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет. 1 за връчване на Акт за установяване на публични вземания и Покана за доброволно изпълнение с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата: 06.02.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

До Тунай Иджералов Хасанов за АУЗ № 59-1/29.09.2014 г.
До Тунай Иджералов Хасанов за Покана № 94-2284/29.09.2014 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в сектор "Приходи" при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет. 1 за връчване на Акт за установяване на публични вземания и Покана за доброволно изпълнение с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата: 06.02.2015 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

До Пламен Кирилов Иванов за АУЗ № 66-1/01.10.2014 г.
До Пламен Кирилов Иванов за Покана № 94-22314/01.10.2014 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в сектор "Приходи" при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет. 1 за връчване на Акт за установяване на публични вземания и Покана за доброволно изпълнение с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата: 06.02.2015 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


До Айлян Алиев Салиев за АУЗ № 88-1/24.10.2014 г.

До Айлян Алиев Салиев за Покана № 94-2500/24.10.2014 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в сектор "Приходи" при Община Никопол, на адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, ет. 1 за връчване на Акт за установяване на публични вземания и Покана за доброволно изпълнение с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


Дата: 07.11.2014 г.

Наименование Брой тегления
Съобщение за качване на акт.docx 158 Изтегли документ с име "Съобщение за качване на акт.docx"
 1. Съобщения - Текуща страница
 2. Действащи ставки
 3. Проверка - Данъци
 4. Формуляри