Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01

Дата на публикуване: 30.09.2016 00:00
Прессъобщение
07.08.2018

Информация

26.07.2018

Информация
26.04.2018

Презентация
19.05.2017


/assets/OP_RR_2014_2020/4itali6te/_покана читалище.jpg


Начална пресконференция


15.05.2017 г.

Информация


30.09.2016 г.