Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол - договор № BG16RFOP001-8.003-0003-C01

Дата на публикуване: 28.09.2016 16:22

ИНФОРМАЦИЯ

02.03.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

29.08.2017 г.


ИНФОРМАЦИЯ

28.09.2016 г.