"Зелен телефон" и е-мейл адрес за сигнали за нарушения и предложения свързани с отпадъци

Дата на публикуване: 26.01.2018 15:09

"ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН" - 06541 2716

 

е-мeйл: obshtina@nikopol-bg.com


  1. \"Зелен телефон\" и е-мейл адрес за сигнали за нарушения и предложения свързани с отпадъци - Текуща страница
  2. Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление