Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.