ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дата на публикуване: 19.06.2015 13:57

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.06.2021 г.

дата на публикуване 31.07.2021 г.
-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2020 г.

дата на публикуване 15.06.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 31.03.2021 г.
Капиталов отчет към 31.03.2021г.

дата на публикуване 28.05.2021 г.
-----------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на Община Никопол за 2020 г. - Отчет за касово изпълнение на Община Никопол за 2020г.

Капиталов отчет към 31.12.2020г.

дата на публикуване 08.04.2021 г.
-------------------------------------------

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2019 г.

дата на публикуване 02.03.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.09.2020 г.

дата на публикуване 31.10.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.06.2020 г.

дата на публикуване 31.07.2020 г.
-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2019 г.

дата на публикуване 29.06.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 31.03.2020 г.

дата на публикуване 30.04.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.09.2019 г.

дата на публикуване 31.10.2019 г.
-----------------------------------------------


Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.06.2019 г.

дата на публикуване 31.07.2019 г.
-----------------------------------------------

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 31.01.2020 г.

-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 30.05.2019 г.
-----------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 22.05.2019 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово зпъълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

дата на публикуване 07.05.2019 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

дата на публикуване 02.11.2018 г.

-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


дата на публикуване 03.08.2018 г.
-------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол за 2017 г.

дата на публикуване 20.07.2018 г.
-------------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2017 г.
 
дата на публикуване 02.06.2018 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 02.05.2018 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 02.11.2017 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 05.09.2017 г.
-------------------------------------------------
 
дата на публикуване 03.07.2017 г.
-------------------------------------------------

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2016 Г.

дата на публикуване 21.07.2017 г.
-------------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. 

дата на публикуване
03.05.2017 г.
-------------------------------------------------
Отчет за касово изпълнение към 31.12.2015 г.

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2015 Г.


Отчети за касово изпълнение към 30.09.2015 г.

-----------------------------------------------------------------------------
Отчети за касово изпълнение към 31.12.2014 г.


Решение 625 от 28.05.2015 г. на Общински съвет-Никопол-ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ-31.12.2014

Отчет на Бюджет - Обобщен

Асеново

Бацова махала

Черковица

Дебово

Драгаш войвода

Евлогиево

Жернов

Лозица

Любеново

Муселиево

Никопол

Новачене

Санадиново

Въбел

ОУ "П.Евтимий" с.Новачене

СОУ Хр.Ботев гр. Никопол

ЦДГ № 1

ЦДГ № 2

ЦДГ № 3

ОДК

ЦДГ Бацова махала

ЦДГ Черковица

ЦДГ Дебово

ЦДГ Драгаш войвода

ЦДГ Муселиево

ЦДГ Новачене

Читалище Жернов

Читалище Асеново

Читалище Бацова махала

Читалище Черковица

Читалище Дебово

Читалище Драгаш войвода

Читалище Евлогиево

Читалище Лозица

Читалище Любеново

Читалище Муселиево

Читалище Никопол

Читалище Новачене

Читалище Санадиново

Читалище Въбел
12.06.2015 г.

  1. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Текуща страница
  2. МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
  3. Бюджети
  4. Отчети за касово изпълнение