Бюджети

Дата на публикуване: 22.11.2013 00:00


Бюджет на Община Никопол за 2023г.
Капиталови разходи + Текущ ремонт

05.09.2023
--------------------------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на окончателния проект на бюджет за 2023 г.

Капиталови разходи

03.08.2023
--------------------------------------------------------------


ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2023 г.

Приложения към Разчета по Бюджета за 2023 година на Община Никопол 

01.03.2023
--------------------------------------------------------------Бюджет на Община Никопол за 2022 г.
Капиталови разходи + Текущ ремонт

31.03.2022
--------------------------------------------------------------Окончателен проект на Бюджет 2022-Община Никопол-ОБЩ

Окончателен проект на Бюджет-2022-по разпоредители с бюджет и субсидирани дейности

21.03.2022
--------------------------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на окончателния проект на бюджет на Община Никопол за 2022 г.

Окончателен проект на капиталовата програма и текущите ремонти-БЮДЖЕТ 2022 г.

08.03.2022
--------------------------------------------------------------Бюджет на Община Никопол за 2021г.

10.03.2021
--------------------------------------------------------------Окончателен проект на Бюджет на Община Никопол за 2021 г.

КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ и неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ-ПРОЕКТ-2021 г. - Община Никопол

03.02.2021
--------------------------------------------------------------


ПРОМЕНЯ СЕ ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ИНДИКАТИВНИЯ ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОГНОЗИТЕ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА 2021 г.

11.12.2020
--------------------------------------------------------------

Бюджет на Община Никопол за 2020 г.


11.02.2020
 --------------------------------------------------------------

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 г.

22.01.2020
 --------------------------------------------------------------

Проект на Капиталов разчет-Бюджет 2020


Окончателен проект на Бюджет-2020                                                      

Окончателен проект на бюджет 2020-по разпоредители

20.01.2020
 --------------------------------------------------------------
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Никопол за 2020 г.


09.01.2020

 --------------------------------------------------------------


                                                                                
 Бюджет на Община Никопол за 2019 г.

                                                                                     

13.02.2019

--------------------------------------------------------------


                                                                                
 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Никопол за 2019 г.


03.12.2018

--------------------------------------------------------------


  Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никопол за 2019 г - Проект

Проектобюджет местни дейности - 2019 г. - Община Никопол

03.12.2018

 --------------------------------------------------------------

 

Бюджет на Община Никопол за 2018 г.

07.02.2018

----------------------------------------------------------------

 

Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никопол за 2018 г. - проект

Проектобюджет местни дейности - 2018 г. - Община Никопол

28.11.2017

 ---------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБДЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2018 Г.

21.11.2017

 ---------------------------------------------------------------                                    

Бюджет на Община Никопол за 2017 г.

17.02.2017

 ----------------------------------------------------------------
Проектобюджет местни дейности  - 2017 г. Община Никопол
         
Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никокол за 2017 г - проект
                                 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2017 г.

24.11.2016

 ----------------------------------------------------------------

Решение № 30 от 28.01.2016 г. на Общински Съвет - Никопол за БЮДЖЕТ 2016

Приложение № 1 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 2 и 2а към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 3 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 4 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 5 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 6 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 7 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 8 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 9 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 10 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 11 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

10.02.2016
----------------------------------------------------------------

Проектобюджет_местни дейности-2016-Община Никопол

Взаимоотоншения между централния бюджет и общината за 2016-проект

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2016 г.

16.11.2015
-----------------------------------------------------------------

Решение № 565 от 13.02.2015 г. на Общински съвет-Никопол за БЮДЖЕТ 2015

Приложение № 1 към Решение № 565 от 13.02.2015г.

Приложение № 2 към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 2 А към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 3 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 4 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 5 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 6 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 7 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 8 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 9 към Решение №565 от 13.02.2015 г.


Приложение № 10 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 11 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 12 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 13 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 14 към Решение №565 от 13.02.2015 г.20.02.2015
-----------------------------------------------------------------
Заповед № 389/04.11.2014 г. на Кмета на Община Никопол


Макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

14.11.2014 г.

Наименование Брой тегления
Бюджет на Община Никопол за 2023 -сканиран.pdf 4 Изтегли документ с име "Бюджет на Община Никопол за 2023 -сканиран.pdf"
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ+ТЕКУЩ РЕМОНТ с цел.с-я за КР-бюджет 2022-Община Никопол.doc 20 Изтегли документ с име "КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ+ТЕКУЩ РЕМОНТ с цел.с-я за КР-бюджет 2022-Община Никопол.doc"
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ+ТЕКУЩ РЕМОНТ с цел.с-я за КР-бюджет 2023-Община Никопол.pdf 26 Изтегли документ с име "КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ+ТЕКУЩ РЕМОНТ с цел.с-я за КР-бюджет 2023-Община Никопол.pdf"
Бюджет на Община Никопол за 2023 г..pdf 29 Изтегли документ с име "Бюджет на Община Никопол за 2023 г..pdf"
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ-2023 (1).doc 51 Изтегли документ с име "КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ-2023 (1).doc"
Покана за публично обсъждане на окончателния проект на бюджет за 2023 г..doc 73 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане на окончателния проект на бюджет за 2023 г..doc"
Приложения Разчет-Бюджет-2023.rar 204 Изтегли документ с име "Приложения Разчет-Бюджет-2023.rar"
Приложения.rar 162 Изтегли документ с име "Приложения.rar"
ABV_Attachments.zip 205 Изтегли документ с име "ABV_Attachments.zip"
Приложения.rar 145 Изтегли документ с име "Приложения.rar"
Predlojenie-Na4alen_Plan-KB-01.01.2023.pdf 167 Изтегли документ с име "Predlojenie-Na4alen_Plan-KB-01.01.2023.pdf"
1-Покана за публично обсъждане на РАЗЧЕТ по бюджета за 2023 г..doc 214 Изтегли документ с име "1-Покана за публично обсъждане на РАЗЧЕТ по бюджета за 2023 г..doc"
Бюджет на Община Никопол за 2022 г..pdf 790 Изтегли документ с име "Бюджет на Община Никопол за 2022 г..pdf"
Окончателен проект на Бюджет 2022-Община Никопол-ОБЩ.xls 709 Изтегли документ с име "Окончателен проект на Бюджет 2022-Община Никопол-ОБЩ.xls"
Окончателен проект на Бюджет-2022-по разпоредители с бюджет и субсидирани дейности.xls 630 Изтегли документ с име "Окончателен проект на Бюджет-2022-по разпоредители с бюджет и субсидирани дейности.xls"
Окончателен проект на капиталовата програма и текущите ремонти-БЮДЖЕТ 2022 г..pdf 677 Изтегли документ с име "Окончателен проект на капиталовата програма и текущите ремонти-БЮДЖЕТ 2022 г..pdf"
1-Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г..pdf 631 Изтегли документ с име "1-Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г..pdf"
Бюджет.pdf 1197 Изтегли документ с име "Бюджет.pdf"
КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ и неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ-ПРОЕКТ-2021 г.pdf 1238 Изтегли документ с име "КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ и неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ-ПРОЕКТ-2021 г.pdf"
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ-2021 г.-Община Никопол.xls 1230 Изтегли документ с име "ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ-2021 г.-Община Никопол.xls"
Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2021 г..doc 1493 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2021 г..doc"